BROKYRKAN

      VAD  VI TRO PÅ

OM FÖRSAMLINGEN

Vår kyrka ligger i bostadsområdet Skönsberg, på Vasagatan 7. Församlingen består av omkring

80 medlemmar. Vår tro och teologi utgår grundläggande från Bibeln, och vi är en evangelisk, karismatisk församling associerad med den s.k. Trosrörelsen i Sverige.

Lokalt betonar vi den enhet och gemenskap som finns mellan olika kyrkor och samfund i Sundsvall och ser oss som en del av denna gemenskap.

Pastor är Tormod Flatebö

Pastor Tormod Flatebö
     VAD VI TROR

Här följer en kortfattad översikt över vad vi tror.​

Om Gud

Att det bara finns en sann, evig Gud. En Gud i tre personer och tre personer i en Gud, nämligen Fadern, Sonen och den Helige Ande.

 ​

 Om Jesus

Att Jesus Kristus är Guds son, sann Gud och sann människa. Genom sin död och uppståndelse är han försoningen mellan Gud och människor, och den enda vägen till Fadern.

Om den Helige Ande

Att den Helige Ande är den tredje personen i gudomen. Genom Anden blir vi födda på nytt och Guds kärlek blir utgjuten i våra hjärtan. Det är Anden som vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Om frälsningen

Att frälsningen i Jesus omfattar hela människan till ande, själ och kropp och att helande för hela människan finns i Jesu försoning.

Om Bibeln

Att hela Bibeln är Guds ord, tillförlitligt och inspirerat av den Helige Ande. Den innehåller allt som är nödvändigt för frälsning och är vår absoluta auktoritet för liv och lära.

Om den lokala församlingen

Att alla troende skall tillhöra en lokal församling, eller en gemenskap av troende, där man deltar i undervisningen, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Nya Testamentet känner inte till medlemmar utanför den lokala församlingen.

Om dopet i vatten

Att dopet i vatten är en bekännelse och ett tecken på den nya födelsen. I dopet begraver vi vår gamla människa och uppstår för att vandra i ett nytt liv. Vi döps till Kristus och församlingen.

Om dopet i den Helige Ande

Att dopet i den Helige Ande är en erfarenhet skild från pånyttfödelsen och en gåva till alla Guds barn. Tungotalet är ett yttre tecken på detta dop. Andens gåvor bör ivrigt sökas av alla troende, framför allt gåvan att profetera.

Om nattvarden

Att nattvarden är instiftad av Jesus Kristus, till åminnelse av hans lidande och död. Det är en förbundsmåltid och en åminnelsemåltid, där vi bekänner att Jesus Kristus dog för våra synder och där vi genom tron blir delaktiga i Jesu kropp och blod.

  Om vår kallelse

Att församlingens första och största uppgift är att ”älska Gud av hela sitt hjärta, och sin nästa som sig själv,” och att predika evangeliet för alla människor. Församlingen är den Helige Andes tempel och en plats där Guds frälsning, förlåtelse och kärlek till alla människor kan manifesteras.

Om familjen

 

Att Gud skapade man och kvinna till sin avbild, för att de tillsammans skulle uttrycka denna avbild i äktenskap och familjeliv. Familjen är en av grundpelarna i församling och samhälle och är särskilt välsignad av Gud.

Om kristen enhet

Att det bara finns en sann kyrka, universellt som lokalt, och att alla som bekänner Jesus som Herren på varje ort utgör och tillhör den.