FLAVIA PEREZ

4-5 JUNI

SUNDSVALL

 

UPPVUXEN MED YRKESKRIMINELLA

MÖTTE JESUS SOM FÖRVANDLADE ALLT

VASAGATAN 7 SKÖNSBERG

BROKYRKAN

 

EN KVÄLL FYLLD AV HOPP

 

LÖRDAG 19.00

SÖNDAG 11.00

FRÅN ETT LIV I MÖRKER OCH DEPRESSION

TILL ETT LIV I GLÄDJE OCH HOPP

DET HOPPET FINNS FÖR DIG MED

EN LIFE STORY DU INTE VILL MISSA

4-5 JUNI HÄNDER DET

 

BONUS: LATINOMÖTE PÅ SPANSKA MED LEONARDO PEREZ

LÖRDAG 4 JUNI 15.00

 

VANLIGA FRÅGOR

När predikar Flavia Perez?
Hur tar jag mig dit?
Måste jag klicka "Planera mitt besök" för att få komma?